Het borgen van de BedSense omvat:

het ontwikkelen van procedures en protocollen om te zorgen dat het systeem correct wordt gebruikt; het monitoren van de prestaties van het systeem over de tijd; en het aanbrengen van aanpassingen of verbeteringen indien nodig. Borging gaat ook over het zorgen voor consistentie in de manier waarop het systeem wordt gebruikt, en het creëren van een cultuur van aanvaarding en aanpassing rond het systeem. Het is een continu proces dat loopt gedurende de gehele levenscyclus van het systeem of product. Alle werkprocessen en activiteiten moeten geïntegreerd zijn en voor alle betrokkenen ‘normaal’ zijn. Het moet helder zijn hoe onderwerpen als betaling, onderhoud/reparatie en monitoring geregeld zijn.

Doelstelling

Het borgingsproces kan als ‘klaar’ worden beschouwd wanneer het gebruik van de BedSense volledig is geïmplementeerd en de gewenste resultaten zijn bereikt. Het borgingsproces is echter geen eenmalige gebeurtenis, maar eerder een doorlopend proces dat gericht is op het monitoren en waarborgen van de kwaliteit en effectiviteit van de interventie op de lange termijn.

Checklist/stappenplan