Scholing voor het gebruik van technologie in de zorg is belangrijk omdat het de kwaliteit van zorgverlening kan verbeteren en de cliëntveiligheid kan vergroten. Het is belangrijk om voldoende kennis en kunde op te doen over het gebruik van Momo BedSense om er zeker van te zijn dat de BedSense op een effectieve manier wordt ingezet. Daarnaast willen zorgverleners leren hoe ze de BedSense kunnen integreren in het dagelijks werk zodat deze werkwijze ondersteunend is aan het werkproces.

Doelstelling

Alle teamleden (inclusief behandelaren) informeren over het nut en de noodzaak, en hen trainen in de toepassing van de BedSense vóór ingebruikname.

Checklist/stappenplan