De Wet zorg en dwang (WZD) is voor sommige organisaties al goed bekend en geïntegreerd in hun werkwijze. Daarmee bedoelen we dat er binnen de organisatie al ervaring is met de inzet van b.v. bedhekken, Zweedse banden of beperkende medicatie. Als dat zo is dan kan je onderstaande informatie overslaan omdat jullie hier al beleid op hebben. Belangrijk om te melden is dat de Momo Bedsense op zich GEEN vrijheidsbeperkende maatregel is en dus niet automatisch onder de WZD valt zolang er toestemming is van client en/ of verwant.

Roept de WZD nog vragen op binnen de organisatie of is nog niet duidelijk hoe jullie hiermee omgaan? Lees dan onderstaande tekst door om hier meer over te leren.

De Wet zorg en dwang (WZD) is een wet die regelt dat onvrijwillige zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking alleen mag worden toegepast als er geen andere oplossing mogelijk is en het vrijheidsbeperkende middel noodzakelijk en proportioneel is.

De inzet van de Momo BedSense is op zich GEEN vrijheidsbeperkend middel en valt dus niet automatisch onder de Wet zorg en dwang zolang er toestemming is van de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger. Door het inzetten van de BedSense is het mogelijk om minder vrijheidsbeperkende middelen in te zetten. De  BedSense zal op zichzelf staand niet resulteren in het beperken van bewegingsvrijheid of insluiting. Via de routekaart van Momo medical kan je een informatiebrief downloaden voor verwanten.

Er is dus alleen sprake van onvrijwillige zorg zoals beschreven staat in de Wet zorg en dwang zodra de seintjes ingezet worden en de cliënt en/of vertegenwoordiger hier GEEN toestemming voor geeft. Zodra dit gebeurt dien je het stappenplan WZD te gebruiken en alles goed vast te leggen in het persoonlijk plan van de cliënt. Goede documentatie hierover kan je vinden via de Vilans pagina.

Wel kunnen de verschillende inzichten vanuit de BedSense aanleiding geven voor de zorgmedewerker om actie te ondernemen. Deze vervolgactie is wat effect kan hebben op de bewegingsvrijheid en/of insluiting van de bewoner.

Voor de vrijheid van de bewoner is het belangrijk om bij de inzet van de BedSense het volgende te overwegen:

Doelstelling

Tot een goede besluitvorming komen over of de BedSense onder vrijwillige zorg valt (geen WZD), of onder onvrijwillige zorg, waarbij de BedSense wel onder de WZD valt.

TIP:

Belangrijk is om vooraf aan de bewoner of wettelijk vertegenwoordiger een informatiebrief te sturen om te voorkomen dat er sprake is van onvrijwillige zorg.