Waarom is een procesevaluatie belangrijk?

Een procesevaluatie is belangrijk om verschillende redenen:

Doelstelling

Aan het eind van de evaluatie is er een inzicht in het implementatieproces van de BedSense, inclusief de stappen, actoren en strategieën die zijn gebruikt, om op deze manier de effectiviteit en efficiëntie van de implementatie te beoordelen en aanbevelingen te doen voor eventuele verbeteringen.

Checklist/stappenplan