Hebben jullie al nagedacht over waarom en hoe je de BedSense wilt gaan inzetten?

Een groot risico bij een implementatie is dat er vooraf niet goed nagedacht is, vanuit welke visie/strategie een implementatie ingezet wordt. Met als risico dat er later weerstand ontstaat bij medewerkers en/of cliënten, of dat de technologie met de verkeerde intentie wordt ingezet.

V.b. BedSense wordt in eerste instantie ingezet om de werkdruk te verlagen van nachtdienstmedewerkers, maar door de nieuwe data die ze ontvangen en lagere werkdruk wordt er gekozen om één nachtdienstmedewerker te schrappen. Resultaat: BedSense wordt als verkapte bezuiniging gezien.

Doelstelling

Tot een afwegingsdocument komen dat ingezet kan worden:

Checklist/stappenplan