Tijdens de implementatie zullen er verschillende betrokkenen zijn die te maken krijgen met het product of een nieuw werkproces. Om ervoor te zorgen dat de implementatie soepel verloopt is het belangrijk om goed en tijdig te communiceren. Des te beter iedereen ingelicht is, des te minder vragen of weerstand je zult ervaren.

Doelstelling

Het doel is om een heldere communicatiestrategie te hebben waarin je hebt vastgelegd met wie, hoe vaak en wat je communiceert over de implementatie.

Checklist/stappenplan

  1. Betrek (indien mogelijk) de afdeling communicatie ter ondersteuning.
  2. Zorg voor een vast aanspreekpunt waar men intern en extern met vragen terecht kan.
  3. Verzamel informatiemateriaal van het product (folders, website) voor alle betrokkenen (cliënt, familie, medewerkers).
  4. Stel een communicatieplan op voor betrokken stakeholders (zie stakeholdersanalyse). Elke organisatie gebruikt hier eigen formats voor, maar hieronder tref je een voorbeeld van hoe je je communicatie in kunt richten.
  5. Communicatie wordt vaak overgelaten aan de communicatieadviseur, maar als projectleider ben jij er verantwoordelijk voor en kun jij zorgen voor nieuwe content. Maak samen een communicatieplan en een agenda die er, verspreid over het jaar, voor zorgt dat er steeds weer leuke activiteiten plaatsvinden.

Inspiratie: