Hoera! Je bent aangekomen bij het laatste, niet geheel onbelangrijk gedeelte: Evalueren en borgen

In deze fase is er continu terugkoppeling naar de leveranciers en ontwikkelaars over de ervaringen van eindgebruikers. Ook zou de leverancier met voortschrijdend inzicht de technologie en dienst voortdurend moeten updaten en verbeteren om een duurzaam product te krijgen. Door iteratief te verkennen en onderzoeken, ontstaat inzicht in andere technologieën en diensten die wellicht beter aansluiten bij de organisatie en/of een mogelijk grotere impact hebben op de cliënt, medewerker en kosten. Hierdoor kun je bijvoorbeeld kiezen om terug te gaan naar ‘uitproberen’.

Borging

Borging van een implementatie is belangrijk omdat het zorgt voor langdurig succes, eenduidigheid, de beste resultaten, blijven leren en verbeteren, samenwerking en betrokkenheid en kostenbesparing. Het zorgt ervoor dat de veranderingen blijvend en effectief zijn op de lange termijn.

 

Wanneer is het klaar?

Evaluatie

Evalueren is belangrijk omdat het ons helpt te begrijpen, verbeteringen te vinden, beslissingen te nemen, verantwoording af te leggen, te leren, en onze kennis te vergroten. Daarnaast helpt het om de borging van de BedSense goed te beleggen. Beleg je evaluatie op drie niveaus: cliënt, medewerker, organisatie.

We onderscheiden twee vormen van evalueren:

Een procesevaluatie is belangrijk omdat het inzicht biedt in de doorlopen implementatiefase. Het helpt je om een volgende implementatie te verbeteren.

Een productevaluatie is belangrijk omdat het helpt bij het controleren of een product goed is en aan de verwachtingen voldoet en/of verbetering nodig heeft.

👇🏽 Bekijk hieronder de activiteiten die gedaan moeten worden voor een effectieve borging en evaluatie👇🏽